Aangeboden diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden
die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het
voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering
ervan.
Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan:
1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend
spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6:
Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren,
bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade
aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en
binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke
verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet
verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en
geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden
met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in
verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van
collectieve pensioenfondsen.
Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame –
die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de
vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze
moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt;
en, (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de
vergelijking gebruikt zijn.
Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat
de fiscale behandeling van individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat
deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.
Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

Toezicht van de FSMA
Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar (en bankagent)
onder het nummer 40854 A-B. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres:
Autoriteit Voor Financiele Diensten En Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel,
tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75

Verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samen werken
Wij werken samen met volgende verzekeringsmaatschappijen:

Vivium, FSMA 58, 51
AG Insurance, FSMA 79
Allianz, FMSA 0403258197
Vander Haeghen & Co
KVK, FSMA 111074
ARAG, FSMA 445
Arces, FSMA 1400
Assudis, FSMA 111
Athora, FSMA 145
AXA, FSMA 39
Baloise, FSMA 96
Cardif, FSMA 156
Credimo, FSMA 1665
DAS, FSMA 687
Dela, FSMA 985
DKV, FSMA 739
Euromex, FSMA 463
Europ Assistance, FSMA 1401
Fidea, FSMA 33
LAR, FSMA 39
NN Insurance, FSMA 1012
Piette & Partners, FSMA 1037

Beleid inzake belangenconflicten

In het licht van de AssurMiFID-reglementering voeren wij een
belangenconflictenbeleid. Meer informatie hierover kan u terugvinden op onze
website: Beleid belangenconflicten

Vergoeding
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een
vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de
premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten
van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Eventuele kosten of
bijhorende lasten die zouden worden aangerekend zullen steeds op voorhand worden
medegedeeld. Meer informatie hierover kan u desgevallend aanvragen op volgend e-
mailadres: info@kantoorvlaeminck.be. Een samenvatting van de vergoedingen voor
ons kantoor vindt u hier.

Rapportering
Binnenkort vindt u hier informatie betreffende de rapportering aan onze cliënten. De
FSMA-richtlijnen zijn hiervoor echter nog niet ter beschikking.