Met het eindejaar in aantocht, komt ook de deadline met rasse schreden dichterbij om nog enkele zaken op orde te zetten om uw belastingaangifte van 2022 te optimaliseren. U kan immer nog enkele nuttige uitgaven doen in december die u een fiscaal voordeel opleveren.

Pas de dekking van uw rechtsbijstandsverzekering aan

Sinds enkele jaren kan u de premie voor een rechtsbijstandsverzekering fiscaal inbrengen op voorwaarde dat deze verzekering aan enkele voorwaarden voldoet. In dat geval kan u 40% van uw premie, met een maximum van € 124, via een belastingvoordeel recupereren.

Als u een fiscaal inbrengbare polis afsluit, inclusief de dekking voor een personenwagen, kan dit al aan een premie van € 300 per jaar. Als je daar de € 120 belastingvoordeel aftrekt, betaal je slechts een fractie meer dan wat je voor rechtsbijstand betaalt in uw autoverzekering, familiale verzekering en woningverzekering.

Je krijgt wel een heleboel extra waarborgen in de plaats, zoals juridische bijstand in geval van bouwgeschillen, arbeidsrecht, fiscaal recht, erfrecht en tal van andere waarborgen.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info.

Schenk aan een erkend goed doel

Giften vanaf € 40 aan een erkend goed doel zijn in België fiscaal in te brengen en leveren een belastingvoordeel op van 45% van uw gift.

Bestel nog dienstencheques

Zijn uw dienstencheques bijna op en bestelde u in 2021 nog niet meer cheques dan het plafond? Bestel nog in december en u kan voor deze bestelling nog een belastingvoordeel van 20% (Vlaanderen) genieten.

Bouw een pensioenkapitaal op

België heeft tal van spaarsystemen voor uw pensioen die fiscaal voordeel opleveren.

Het meest gekende systeem is pensioensparen. Elke Belg die belastingen betaalt, kan via het systeem van pensioensparen een belastingvermindering van 30% of 25% (afhankelijk van het bedrag dat je spaart) genieten. Je hebt de vrijheid om dit spaarbedrag op te bouwen in een veilige spaarformule of via fondsen.

Iets minder gekend, maar vandaag de dag zeker even relevant is het systeem van langetermijnsparen. Hiermee kan je een belastingvoordeel tot € 705 genieten, afhankelijk van uw inkomen en het bedrag dat je spaart.
Dit belastingvoordeel gebruikt de zelfde aftrekpost als een hypothecaire lening. Gezien die laatste in Vlaanderen geen belastingvoordeel meer opleveren bij de aankoop van uw eerste woning, is het langetermijnsparen meer dan ooit een kijkje waard.

Zelfstandigen hebben daarnaast nog verschillende mogelijkheden om een bijkomend pensioenbedrag bijeen te sparen. Dit kan via een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen), een IPT (individuele pensioen toezegging) of een POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen). Laat u door ons bijstaan om de meest passende oplossing voor u uit te werken.

Contacteer ons hier.