Het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier roept heel wat vragen op bij onze klanten, die erg op zoek zijn naar hulp bij het overstappen en afhandelen van hun energiecontract.
We bundelen daarom graag enkele zaken die je onmiddellijk kan doen. En snel zijn is de boodschap om u voor groter nadeel te behoeden!

Verander snel uw energiecontract

Op de dag van het faillissement (7 december 2021) bent u als klant van de Vlaamse Energieleverancier over gestapt naar een noodtarief bij Fluvius. Dit is een erg duur tarief. U stapt dus best zo snel mogelijk over naar een nieuwe energieleverancier. Gebruik vergelijkingssites om een voordelig tarief te zoeken zoals V-test (de officiële vergelijkingstool van de VREG) of een private tool zoals mijnenergie.be.

Blokkeer ook uw domiciliëring via uw bank

Ongeacht het faillissement, zal je als energieafnemer gehouden worden uw energiefactuur te betalen. Je zal dus een eindafrekening krijgen via de curator van het faillissement. Als je te weinig voorschotten hebt betaald, zal je dus het tekort moeten bijstorten.
Heb je echter te veel voorschotten betaald, dan heb je recht op een teruggave. Gezien je als klant bij een faillissement pas op het einde van de rij staat als schuldeiser, is de kans klein dat je de teruggave daadwerkelijk volledig uitbetaald ziet. Je kan dus beter een schuld hebben tegenover de Vlaamse Energieleverancier, dan dat de VEL er een heeft tegenover jou.

Vorder een domiciliëring terug

Als je vermoedt dat je te veel voorschotten hebt betaald, dan kan je via je bank ook de via domiciliëring betaalde voorschotten terug vorderen. Dit kan tot 8 weken na de betaling. Tijd is hier dus ook van belang. Jouw bank betaalt dan dit voorschot onmiddellijk terug op uw rekening. Let wel op! Als je ten onrechte voorschotten terug vordert, kan de curator wel herinneringskosten, kosten voor een ingebrekestelling en intresten aanrekenen. Doe dit dus enkel voor het bedrag waarvan je denkt dat je te veel hebt betaald. Wees dus voorzichtig hiermee!

Kan uw rechtsbijstandverzekering helpen?

Heeft u via ons kantoor een rechtsbijstandverzekering? Voorlopig is het wat voorbarig om deze in te schakelen, gezien het nog niet duidelijk is of u nadeel doet, en hoe groot dat nadeel is.
Weigert uw bank echter de terugvordering van een domiciliëring of krijgt u van de curator een vordering die volgens u ten onrechte is. Neem dan zeker contact met ons op. We bekijken graag samen met u de mogelijkheden.